OFERTA CERCETARE

Domeniul de activitate: Cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul industriei chimice și petrochimice

Direcții principale de cercetare:

A. Cercetări aplicative pentru realizarea de noi produse și tehnologii competitive în domeniile:

 • bioresurse și biotehnologii
 • energie din surse regenerabile / eficiență energetică
 • protecția mediului / gestionarea durabilă a resurselor
 • nanoștiințe și nanomateriale / materiale avansate, multifuncționale
 • valorificarea deșeurilor / subproduselor
 • creșterea competitivității produselor industriale
 • retehnologizarea și revitalizarea industriei chimice și petrochimice românești

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile echipelor de cercetare, va rugam sa accesati site-ul: httpss://icechim.ro si httpss://icechim-rezultate.ro

B. Cercetări fundamentale de bază și orientate

C. Cercetări analitice

Activități conexe:

 • Transferul tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul propriu de activitate, consultanță,
  marketing și servicii în domeniul de profil
 • Servicii de analize, teste și încercări în cadrul laboratorului acreditat ISO 17025
 • Asistență tehnică și expertize tehnice de specialitate
 • Formare și specializare profesională de nivel mediu în domeniul propriu de activitate