COMPETITII

Anunț de lansare a invitației de participare la proiecte de tip D în cadrul proiectului „Procedee secvențiale de închidere a fluxurilor laterale din bioeconomie și (bio)produse inovative rezultate din acestea – SECVENT”

ID P_40_32, Cod SMIS: 105684, Contract 81/08.09.2016

 

INCDCP-ICECHIM, lansează invitația de participare către întreprinderile de profil pentru a-și exprima interesul pentru participarea la proiectele subsidiare de tip D, în cadrul proiectului Procedee secvențiale de închidere a fluxurilor laterale din bioeconomie și (bio)produse inovative rezultate din acestea – SECVENT” ID P_40_32, Cod SMIS: 105684, Contract 81/08.09.2016, care include activități prezentate în sesiunile tematice organizate în cadrul activității de tip A.

 

Procedura de desfășurare:

  • Apel invitație începând cu data de: 15.04.2020
  • Primirea expresiilor de interes: continuu, până la epuizarea bugetului aferent activităților de tip D
  • Procesul de evaluare: în decurs de max. 14 zile de la primirea expresiei de interes
  • Rezultat evaluare și invitație pentru contractarea propunerilor declarate câștigătoare: în maxim 15 zile de la primirea expresiei de interes

 

Documentele proiectului:

Anunț de lansare (PDF)
Anunț de lansare (DOCX)

Pachet de informații apel D (PDF)
Pachet de informații apel D (DOCX)

Anexa 1 – Expresie de interes (PDF)
Anexa 1 – Expresie de interes (DOCX)

Anexa 2 – Declaratie tip întrerpindere (PDF)
Anexa 2 – Declaratie tip întrerpindere (DOCX)

Anexa 3 – Eligibilitate Administrativa (PDF)
Anexa 3 – Eligibilitate Administrativa (DOCX)

Anexa 4 – Evaluare tehnico-stiintifica (PDF)
Anexa 4 – Evaluare tehnico-stiintifica (DOCX)

Anexa 5 – Acord de parteneriat (PDF)
Anexa 5 – Acord de parteneriat (DOCX)

Anexa 6 – Contract subsidiar (PDF)
Anexa 6 – Contract subsidiar (DOCX)

 

Apel de proiecte pentru contractarea activităților de tip B și C în cadrul Proiectului Secvent

ICECHIM invită toți agenții economici interesați și transmită propuneri de proiecte în vederea încheierii de contracte pentru activitățile de tip B și C în cadrul proiectului ”Procedee secvențiale de închidere a:  fluxurilor laterale din bioeconomie și (bio)produse inovative rezultate din acestea SECVENT”. Apelul este continuu, începând cu data de 10.08.2017, și va rămâne deschis până la epuizarea fondurilor alocate acestor activități.

Propunerile de proiect se vor transmite prin e-mail la adresa florin.oancea@icechim.ro în atenția domnului Director Științific Dr. Bioch. Florin Oancea, director de proiect sau se vor depune la secretariatul ICECHIM din Splaiul Independenței nr. 202, Sect. 6, București, tel::  021-315.32.99,: fax: 021-312.34.93

Documente aferente apelului de proiecte:

Fisă propunere de proiect de tip B: Fisa_proiect_B

Model contract de tip B: contract-b-13-03-2017

Fisă propunere de proiect de tip C: Fisa_proiect_C

Model contract de tip C: contract-c-13-03-2017

ATENTIE: propunerile de proiecte vor fi însoțite de declarațiile incluse în modelul de contract de mai sus și de documentele solicitate prin instrucțiunea 8962/30.06.2017.

Mai multe informații despre modul de desfășurare a procesului de selecție se regasesc: Instrucțiunea 8962/30.06.2017: privind verificarea întreprinderii de către organizația de cercetare, în cazul Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul:

1.Bioeconomie-1.3. Biotehnologii 1.3.1.Bionanotehnologii; 1.3.3. Biotehnologii agro-alimentare; 1.3.4. Biotehnologii industriale; 1.3.5. Biotehnologii medicale și farmaceutice; 1.3.6. Bioanaliza

Documente utile:

Ghidul POC Secțiunea G ghid sectiunea G

Ghid POC toate sectiunile: ghid unic POC

B. Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente

 

B.1 Acces la infrastructură / laboratoare/ echipamente CD
B.2 Accesare bănci de date și biblioteci tehnico-științifice
B.3 Închiriere de spații de lucru pentru activitățile:  întreprinderii
C. Activități de transfer de abilități / competențe CD și de sprijinire a inovării C.1.1 Activități de cercetare industrială contractuale
C.1.2 Activități de dezvoltare experimentală contractuale
C.2 Detașare de personal cu înaltă calificare
C.3 Cercetări de piață realizate pentru întreprinderi