Cui se adresează proiectul?

Proiectul Secvent își dorește să vină în întâmpinarea nevoilor de cercetare ale întreprinderilor inovative care își doresc să valorifice superior fluxurile laterale rezultate din prelucrarea produselor agricole și a biomasei (de exemplu vinasa, bagasă, zer, borhot etc.). Aceste fluxuri laterale pot conține produși valoroși care, după extracție, se pot utiliza pentru crearea unor produse inovatoare (suplimente alimentare, biostimulanți, fertilizanți etc.)

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt întreprinderile interesate de creșterea competitivității în domeniul trans-sectorial de specializare inteligentă bioeconomie, prin valorificarea superioară a fluxurilor lateraleagro-industriale (co/subproduse), cu utilizarea facilităților, instalațiilor, echipamentelor de cercetare existente la solicitant, ca și abilităților/ competențelor de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării dovedite de INCDCP-ICECHIM (proiecte / activități de tip B/C). De asemenea beneficiarii direcți ai proiectului sunt întreprinderi cu departamente / echipe de cercetare și inovare,:  cu o expertiză dovedită în domeniu (prin lucrări publicate, proiecte în domeniu și brevete aplicate industrial), pe care vor să o fructifice sinergic împreună cu echipele din INCDCP-ICECHIM implicate în proiectul Secvent (proiecte subsidiare de tip D).

Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul:

1.Bioeconomie-1.3. Biotehnologii 1.3.1.Bionanotehnologii; 1.3.3. Biotehnologii agro-alimentare; 1.3.4. Biotehnologii industriale; 1.3.5. Biotehnologii medicale și farmaceutice; 1.3.6. Bioanaliza