DESPRE PROIECT

Informatii generale proiect

Scopul proiectului Secvent este de a crește eficiența economică a întreprinderilor partenere, prin dezvoltarea și implementarea unor soluții tehnologice inovative de (bio)procesare a subproduselor din lanțurile valorice ale bioeconomiei, pentru recuperarea și/sau formarea de componente cu valoare adăugată și utilizarea acestora pentru (bio)produse cerute de piață.

Obiectivul general al proiectului Secvent este accelerarea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public și cel privat în domeniul trans-sectorial al bioeconomiei circulare, prin dezvoltarea și implementarea de procedee biotehnologice secvențiale de închidere a lanțurilor valorice din bioeconomie și de obținerea a (bio)produselor.

Obiectivele specifice ale proiectului Secvent sunt:

  • transfer de cunoștințe prin asistență tehnică, întâlniri directe și evenimente tematice regulate, organizate și de Centrul de Transfer Tehnologic al INCDCP-ICECHIM, în co-operare cu alte Centre de Transfer Tehnologic cu acoperire teritorială și relevanță pentru domeniul bioeconomiei circulare;
  • asigurarea accesului întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale INCDCP-ICECHIM, inclusiv la cele nou dezvoltate printr-un proiect POS.CCE cu destinație specifică pentru bioeconomie;
  • transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală și detașare de personal specializat la cererea întreprinderilor partenere de către INCDCP-ICECHIM;
  • realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare de către INCDCP-ICECHIM în colaborare efectivă cu întreprinderi partenere.

[pdf-embedder url=”https://secvent.ro/wp-content/uploads/2017/04/file2.pdf”]