8 March 2017
icechim-logo-mare

Activitatea E Management de proiect

Aceasta activitate include managementul proiecctului,: : inclusiv informare și publicitate.
8 March 2017
icechim-logo-mare

Activitatea D. Activități CD în colaborare efectivă

Prin aceste activități se urmărește atingerea obiectivului specific proiectului Secvent referitor la realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare:  (CD) de către INCDCP-ICECHIM în colaborare efectivă cu o […]
8 March 2017
icechim-logo-mare

Activitatea C. Activități de transfer de abilități / competențe CD și de sprijinire a inovării

Prin rezultatele care se vor obține din activitățile de tip C se va atinge obiectivul specific al proiectului referitor la transferul de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și […]
8 March 2017
icechim-logo-mare

Activitatea B. Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente

Activitatea este destinată atingerii obiectivului specific al proiectului referitor la asigurarea accesului întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale INCDCP-ICECHIM. Cele mai atractive facilitati pentru […]