• Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competivității economice și dezvoltării afacerilor

INFORMATII UTILE / ACTIVITATI

Could not find this template
Could not find this template
Could not find this template
Could not find this template
Could not find this template

DESPRE PROIECT / OBIECTIVE / GRUP TINTA / ECHIPA

Despre proiect

Informatii generale proiect 

Scopul proiectului Secvent este de a crește eficiența economică a întreprinderilor partenere, prin dezvoltarea și implementarea unor soluții tehnologice inovative de (bio)procesare a subproduselor din lanțurile valorice ale bioeconomiei, pentru recuperarea şi/sau formarea de componente cu valoare adăugată şi utilizarea acestora pentru (bio)produse cerute de piață. Obiectivul general al proiectului Secvent este accelerarea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public și cel privat în domeniul trans-sectorial al bioeconomiei circulare, prin dezvoltarea şi implementarea de procedee biotehnologice secvențiale de închidere a lanțurilor valorice din bioeconomie și de obținerea a (bio)produselor.

Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului Secvent sunt:
  • transfer de cunoștințe prin asistență tehnică, întâlniri directe și evenimente tematice regulate, organizate și de Centrul de Transfer Tehnologic al INCDCP-ICECHIM, în co-operare cu alte Centre de Transfer Tehnologic cu acoperire teritorială și relevanță pentru domeniul bioeconomiei circulare;
  • asigurarea accesului întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale INCDCP-ICECHIM, inclusiv la cele nou dezvoltate printr-un proiect POS.CCE cu destinație specifică pentru bioeconomie;
  • transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală și detașare de personal specializat la cererea întreprinderilor partenere de către INCDCP-ICECHIM;
  • realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare de către INCDCP-ICECHIM în colaborare efectivă cu întreprinderi partenere.

Cui se adresează proiectul?

Proiectul Secvent își dorește să vină în întâmpinarea nevoilor de cercetare ale întreprinderilor inovative care își doresc să valorifice superior fluxurile laterale rezultate din prelucrarea produselor agricole și a biomasei (de exemplu vinasa, bagasă, zer, borhot etc.). Aceste fluxuri laterale pot conține produși valoroși care, după extracție, se pot utiliza pentru crearea unor produse inovatoare (suplimente alimentare, biostimulanți, fertilizanți etc.) Beneficiarii direcți ai proiectului sunt întreprinderile interesate de creșterea competitivității în domeniul trans-sectorial de specializare inteligentă bioeconomie, prin valorificarea superioară a fluxurilor lateraleagro-industriale (co/subproduse), cu utilizarea facilităților, instalațiilor, echipamentelor de cercetare existente la solicitant, ca și abilităților/ competențelor de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării dovedite de INCDCP-ICECHIM (proiecte / activități de tip B/C). De asemenea beneficiarii direcți ai proiectului sunt întreprinderi cu departamente / echipe de cercetare și inovare, cu o expertiză dovedită în domeniu (prin lucrări publicate, proiecte în domeniu și brevete aplicate industrial), pe care vor să o fructifice sinergic împreună cu echipele din INCDCP-ICECHIM implicate în proiectul Secvent (proiecte subsidiare de tip D). Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul: 1.Bioeconomie-1.3. Biotehnologii 1.3.1.Bionanotehnologii; 1.3.3. Biotehnologii agro-alimentare; 1.3.4. Biotehnologii industriale; 1.3.5. Biotehnologii medicale și farmaceutice; 1.3.6. Bioanaliza

Echipa

Dr. Bioch. Oancea Florin Director proiect
Ec. Cantacuz Magda Aura Responsabil economic
Ec. Stanescu-Vatau Daniel Mihai Responsabil comunicare și raportare financiara
Dr. Bioch. Doni Mihaela Responsabil monitorizare, responsabil activități D
Ec. Ilie Liliana Manager calitatea documentelor de raportare financiar contabilă