AnunÈ› de lansare a invitaÈ›iei de participare la proiecte de tip D în cadrul proiectului „Procedee secvenÈ›iale de închidere a fluxurilor laterale din bioeconomie ÅŸi (bio)produse inovative rezultate din acestea – SECVENT”

ID P_40_32, Cod SMIS: 105684, Contract 81/08.09.2016

 

INCDCP-ICECHIM, lansează invitaÈ›ia de participare către întreprinderile de profil pentru a-È™i exprima interesul pentru participarea la proiectele subsidiare de tip D, în cadrul proiectului Procedee secvenÈ›iale de închidere a fluxurilor laterale din bioeconomie ÅŸi (bio)produse inovative rezultate din acestea – SECVENT” ID P_40_32, Cod SMIS: 105684, Contract 81/08.09.2016, care include activităţi prezentate în sesiunile tematice organizate în cadrul activității de tip A.

 

Procedura de desfășurare:

  • Apel invitaÈ›ie începând cu data de: 15.04.2020
  • Primirea expresiilor de interes: continuu, până la epuizarea bugetului aferent activităților de tip D
  • Procesul de evaluare: în decurs de max. 14 zile de la primirea expresiei de interes
  • Rezultat evaluare È™i invitaÈ›ie pentru contractarea propunerilor declarate câștigătoare: în maxim 15 zile de la primirea expresiei de interes

 

Documentele proiectului:

AnunÈ› de lansare (PDF)
AnunÈ› de lansare (DOCX)

Pachet de informații apel D (PDF)
Pachet de informații apel D (DOCX)

Anexa 1 – Expresie de interes (PDF)
Anexa 1 – Expresie de interes (DOCX)

Anexa 2 РDeclaratie tip ̨ntrerpindere (PDF)
Anexa 2 РDeclaratie tip ̨ntrerpindere (DOCX)

Anexa 3 – Eligibilitate Administrativa (PDF)
Anexa 3 – Eligibilitate Administrativa (DOCX)

Anexa 4 – Evaluare tehnico-stiintifica (PDF)
Anexa 4 – Evaluare tehnico-stiintifica (DOCX)

Anexa 5 – Acord de parteneriat (PDF)
Anexa 5 – Acord de parteneriat (DOCX)

Anexa 6 – Contract subsidiar (PDF)
Anexa 6 – Contract subsidiar (DOCX)

 

Apel de proiecte pentru contractarea activităților de tip B și C în cadrul Proiectului Secvent

ICECHIM invită toți agenții economici interesați și transmită propuneri de proiecte în vederea încheierii de contracte pentru activitățile de tip B și C în cadrul proiectului ”Procedee secvențiale de închidere a  fluxurilor laterale din bioeconomie şi (bio)produse inovative rezultate din acestea SECVENT”. Apelul este continuu, începând cu data de 10.08.2017, și va rămâne deschis până la epuizarea fondurilor alocate acestor activități.

Propunerile de proiect se vor transmite prin e-mail la adresa Florin.Oancea@icechim.ro în atenția domnului Director Științific Dr.bioch. Florin Oancea, director de proiect sau se vor depune la secretariatul ICECHIM din Splaiul Independenței nr. 202, Sect. 6, București, tel:  021-315.32.99, fax: 021-312.34.93

Documente aferente apelului de proiecte:

Fisă propunere de proiect de tip B Fisa_proiect_B

Model contract de tip B contract-b-13-03-2017

Fisă propunere de proiect de tip C Fisa_proiect_C

Model contract de tip C contract-c-13-03-2017

ATENTIE: propunerile de proiecte vor fi însoțite de declarațiile incluse în modelul de contract de mai sus și de documentele solicitate prin instrucțiunea 8962/30.06.2017.

Mai multe informații despre modul de desfășurare a procesului de selecție se regasesc Instrucţiunea 8962/30.06.2017 privind verificarea întreprinderii de către organizaţia de cercetare, în cazul Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul:

1.Bioeconomie-1.3. Biotehnologii 1.3.1.Bionanotehnologii; 1.3.3. Biotehnologii agro-alimentare; 1.3.4. Biotehnologii industriale; 1.3.5. Biotehnologii medicale ÅŸi farmaceutice; 1.3.6. Bioanaliza

Documente utile:

Ghidul POC Secțiunea G ghid sectiunea G

Ghid POC toate sectiunile ghid unic POC

B. Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente

 

B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD
B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice
B.3 Închiriere de spații de lucru pentru activitățile  întreprinderii
C. Activități de transfer de abilități/ competențe CD și de sprijinire a inovării C.1.1 Activități de cercetare industrială contractuale
C.1.2 Activități de dezvoltare experimentală contractuale
C.2 Detașare de personal cu înaltă calificare
C.3 Cercetări de piață realizate pentru întreprinderi