Activitatea D. Activități CD în colaborare efectivă

icechim-logo-mare
Activitatea C. Activități de transfer de abilități / competențe CD și de sprijinire a inovării
8 March 2017
icechim-logo-mare
Activitatea E Management de proiect
8 March 2017

Activitatea D. Activități CD în colaborare efectivă

icechim-logo-mare

Prin aceste activități se urmărește atingerea obiectivului specific proiectului Secvent referitor la realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare:  (CD) de către INCDCP-ICECHIM în colaborare efectivă cu o întreprindere parteneră. Activitățile de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă între INCDCP și o întreprindere parteneră se vor realiza pe baza unor acorduri de colaborare prealabile, prin care se vor stabili contribuția fiecărei părți la costurile activităților, împărțirea riscurilor potențiale și a rezultatelor, diseminarea rezultatelor, accesul la drepturile de proprietate industrială și normele privind alocarea acestora. Aceste activități se vor realiza cu întreprinderi care au echipe de cercetare cu realizări în domeniu (articole ISI, brevete aplicate în producție, proiecte CDI, cu finanțare internă sau externă), cu care se va defini un obiectiv comun, în relație cu obiectivele specifice ale proiectului Secvent, pe baza diviziunii sarcinilor și a unei complementarități a expertizei / intereselor de cercetare și inovare. INCDCP-ICECHIM și întreprinderea parteneră vor defini împreună domeniul de aplicare, vor participa la conceperea efectivă activităților din proiectul subsidiar.