8 March 2017
icechim-logo-mare

Activitatea C. Activități de transfer de abilități / competențe CD și de sprijinire a inovării

Prin rezultatele care se vor obține din activitățile de tip C se va atinge obiectivul specific al proiectului referitor la transferul de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și […]
8 March 2017
icechim-logo-mare

Activitatea B. Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente

Activitatea este destinată atingerii obiectivului specific al proiectului referitor la asigurarea accesului întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale INCDCP-ICECHIM. Cele mai atractive facilitati pentru […]
8 March 2017
icechim-logo-mare

Activitatea A. Stimularea transferului de cunoștințe

Această activitate urmărește obținerea de rezultate prin care să se atingă obiectivul specific al proiectului Secvent referitor la transferul de cunoștințe prin asistență tehnică, întâlniri directe […]